Kontakt

Košický týždenník je nepredajný, vychádza každý štvrtok v náklade 65 tisíc kusov.

Vydavateľ: DUMAD s.r.o.
Štefánikova 42, 040 01 Košice
IČO: 50 449 672
EV 5988/21
Email: marketing@kosickytyzdennik.sk